Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

azalia
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"

July 09 2015

azalia
Wojaczek/ by Martystka

July 08 2015

azalia
3518 aab7 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialaluna laluna
5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland vialaluna laluna

July 07 2015

azalia
4378 a7e2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabzium bzium
azalia

July 05 2015

azalia
ma r t y s t k a 
Reposted byunknown6idosk8KabaNewLife

July 01 2015

azalia

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
azalia

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless vialaluna laluna

June 29 2015

azalia
Przybora/ by Martystka
Reposted byZoonk11mrymrumru58894waitingfortheguidezdzir
azalia
9955 939a 390
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viaBeetlebum Beetlebum

June 28 2015

azalia
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— J.Podsiadło
Reposted fromawkwardx awkwardx viawrazliwa wrazliwa
azalia

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
azalia
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
azalia
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
azalia
5553 9697 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
azalia
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaAstralEmerald AstralEmerald
azalia
kończę się w twoich oczach
umiem być ciszą
kończę się w twoim śnie
— rafał wojaczek
azalia
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl