Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

azalia
marystka

June 19 2015

azalia
azalia
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viazapachsiana zapachsiana

June 17 2015

azalia
4247 1294 390
Marcin Świetlicki
azalia
7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty

June 16 2015

azalia
9123 689f
azalia
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamatwin matwin
azalia
azalia
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
azalia
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
azalia
4278 5065 390

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood vialaluna laluna
5787 eb8b

siopold:

halluzinationguillotine:

this always calmed me

that piece of paper is one of the most overwhelmingly graceful things in the universe

Reposted fromdespair-madoka despair-madoka viabzium bzium

June 12 2015

azalia
7676 7c36 390
Reposted fromjustMeee justMeee vialaluna laluna
azalia

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

June 11 2015

azalia

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaBeetlebum Beetlebum
5179 14e9 390
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaavooid avooid

June 09 2015

azalia
Poświatowska/ by martystka
Reposted byundoneeidosk8black-angelBeetlebumslowianecznikPannaMaryKaprysnicacosdziwnegoglupiages

June 08 2015

azalia
6662 3de0 390
Reposted fromsexcandy sexcandy viawrazliwa wrazliwa
azalia
5034 9ace 390
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viaMcHarvey McHarvey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl