Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

azalia
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viainmybetterworld inmybetterworld
azalia
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viainmybetterworld inmybetterworld
azalia
azalia
9924 3aab 390
Reposted fromoutoflove outoflove viapinkcacaoo pinkcacaoo
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaavooid avooid
azalia
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viaavooid avooid
azalia
2425 7bb0 390
Reposted frombillboard billboard viaavooid avooid

November 03 2017

azalia
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
azalia
azalia

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
azalia
bardzo mnie to niepokoi.
azalia
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
azalia
7446 32bc 390
Reposted fromolalaa olalaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
azalia
6411 100a 390
azalia
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viajesuismadeleine jesuismadeleine
azalia
Ja dziś Panią życzę, aby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viapinkcacaoo pinkcacaoo
azalia
4619 81af 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialaluna laluna

October 31 2017

azalia

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
azalia
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl